/ / / / / / / / براي مشاهده محصولات روي تصوير كليك نماييد

 
تاريخ : شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱

 نام محصول: روپوش و شلوار آبی فیروزه ای       سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

   نمایش به اندازه بزرگ                                                سفید-سبز-آبی

    موجود: می باشد                                                                                نظر و پیشنهاد


    نام محصول: روپوش زنانه آرشال (سفید) ترگال    سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                سفید-سبز-آبی (سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

   موجود: می باشد                                                                      نظر و پیشنهاد 

 


 

نام محصول: روپوش زنانه دوتیکه ترگال    سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                            سفید (سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

   موجود: می باشد                                                                  نظر و پیشنهاد 

 


 

نام محصول: روپوش زنانه زیپدار ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                                 سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

   موجود: می باشد                                                                        نظر و پیشنهاد 

 


 

 

نام محصول: روپوش زنانه نوار دار ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

 نمایش به اندازه بزرگ                            سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

 موجود: می باشد                                                                  نظر و پیشنهاد 

 


 

نام محصول: روپوش زنانه چهار جیب ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ               سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

   موجود: می باشد                                                                                       نظر و پیشنهاد 

 


 

 

نام محصول: روپوش زنانه جیب دکمه ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

 موجود: می باشد                                                                                             نظر و پیشنهاد 

 

 


 

                                                                                          

نام محصول: روپوش زنانه یقه خورشیدی ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                             سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

  موجود: می باشد                                                                   نظر و پیشنهاد 

 


نام محصول: روپوش زنانه یقه انگلیسی جیب کج ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

 موجود: می باشد                                                   نظر و پیشنهاد 

 


 

 

نام محصول: روپوش زنانه یقه شکاری نوار دار  سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ               طوسی-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

  موجود: می باشد                                                   نظر و پیشنهاد 

 


 

 نام محصول: روپوش زنانه یقه هفت  سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

 موجود: می باشد                                                                                              نظر و پیشنهاد 

 


 

                                                                                                   

نام محصول: روپوش زنانه سه دکمه نوار دار  سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

 نمایش به اندازه بزرگ                 سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

    موجود: می باشد                                                                                        نظر و پیشنهاد 

 


 ارسال توسط قدیری

اسلايدر

روپوش پزشکی سینا
تولید کننده انواع روپوش پزشکی زنانه مردانه-جراحی-آرایشگری-رستورانی-پرستاری-کارگاهی