تاريخ : شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱

کد محصول : ز ۱۰       نام محصول: روپوش و شلوار آبی فیروزه ای       سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

   نمایش به اندازه بزرگ                                                 سفید-سبز-آبی

    موجود: می باشد                                                                                نظر و پیشنهاد

کد محصول : ز ۱۱       نام محصول: روپوش زنانه آرشال (سفید) ترگال    سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                سفید-سبز-آبی (سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

    موجود: می باشد                                                                      نظر و پیشنهاد 


کد محصول : ز ۱۲      نام محصول: روپوش زنانه دوتیکه ترگال    سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                            سفید (سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

   موجود: می باشد                                                                  نظر و پیشنهاد 


کد محصول : ز ۱۳      نام محصول: روپوش زنانه زیپدار ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                                 سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

   موجود: می باشد                                                                        نظر و پیشنهاد 


 

کد محصول : ز ۱۴     نام محصول: روپوش زنانه نوار دار ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                            سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

 موجود: می باشد                                                                  نظر و پیشنهاد کد محصول : ز ۱۵     نام محصول: روپوش زنانه چهار جیب ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ               سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

   موجود: می باشد                                                                                       نظر و پیشنهاد کد محصول : ز ۱۶     نام محصول: روپوش زنانه جیب دکمه ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

 موجود: می باشد                                                                                             نظر و پیشنهاد 


                                                                                          

کد محصول : ز ۱۷    نام محصول: روپوش زنانه یقه خورشیدی ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                             سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

  موجود: می باشد                                                                   نظر و پیشنهاد 


کد محصول : ز ۱۸   نام محصول: روپوش زنانه یقه انگلیسی جیب کج ترگال   سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                 سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

 موجود: می باشد                                                   نظر و پیشنهاد 


 

کد محصول : ز ۱۹  نام محصول: روپوش زنانه یقه شکاری نوار دار  سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                طوسی-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

  موجود: می باشد                                                   نظر و پیشنهاد 


کد محصول : ز ۲۰  نام محصول: روپوش زنانه یقه هفت  سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

 موجود: می باشد                                                                                              نظر و پیشنهاد 


                                                                                                   

کد محصول : ز ۲۱  نام محصول: روپوش زنانه سه دکمه نوار دار  سایز:۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

  نمایش به اندازه بزرگ                 سفید-(سفارشی هر رنگ طبق کالیته رنگ)

    موجود: می باشد                                                                                        نظر و پیشنهاد 
ارسال توسط قدیری

اسلايدر

روپوش پزشکی سینا
تولید کننده انواع روپوش پزشکی زنانه مردانه-جراحی-آرایشگری-رستورانی-پرستاری-کارگاهی